Մաթեմատիկա, 08.05.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:

1. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյուր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան

2. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600.000+70.000+4000+800+20

3. Հարևան թվերն են 674.819 – 674.821

4. Հաջորդող թիվն է 674821

5. Նախորդող թիվն է 674.819

6. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

6

7

4

8

2

0

+

2

5

8

1

4

5

9

3

2

9

6

5

2

7

4

8

2

0

+

8

0

8

1

3

3

5

5

6

3

3

7. Փոքրացրո՛ւ 40937-ով, 203451-ով.

6

7

4

8

2

0

4

0

9

3

7

6

3

3

8

9

7

6

7

4

8

2

0

2

0

3

4

5

1

4

7

1

3

7

1

8. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ. 6748200, 67482000

9. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ. 67482

 1. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը.

  674820-246780

 1. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը.

  674820-876420

 1. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ.

  486720, 207684, 678402, 847620, 608427.

 1. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով.

  847620, 678402, 608427, 486720, 207684.

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում ` 450 , 450 :10 = 45 , 45 x 5 = 2025 450 + 45 + 2025 = 2520

Պատ՝2520

Բ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում ` 2500 , 2500: 10 = 250 , 2500 x 10 = 25000 2500 + 250 + 25000 = 27750

Պատ՝27750

Գ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում ` 1800 x 2 = 3600 1800 + 3600 = 5400 8000 – 5400 = 2600

Պատ՝2600

Դ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում ` 4500 : 2 = 2250 2250 + 4500 = 6750 18500 – 6750 = 11750

Պատ՝11750

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s