30․04.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս -345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց -570086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ -112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ – 153425

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

4500 ։ 10 + (5000 : 100 + 5) x 10 = 1000

6300 : 63 : (400 : 8 x 2) = 1

32 x (5 x 2) + (30 x 20 + 800:10) = 1000

5000 ։ (25 x 4 x 10) = 5

500 x (250 : 10 : 5 ) x 10 = 25000

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ 5 կգ կարտոֆիլի և 1 կգ սոխ գնելու համար հարկավոր է 1300 դրամ։ Ինչքա՞ն արժե 1 կգ կարտոֆիլը, եթե 1 կգ սոխն արժե 300 դրամ։

Լուծում ` 1300 – 300 = 1000 1000 : 5 = 200

Պատ՝ 1 կգ. Կարտոֆիլը արժե ՝200 դր.

Որքա՞ն գումար է հարկավոր 10-ական կիլոգրամ կարտոֆիլ և սոխ գնելու համար։

Լուծում ՝ 200 դր. x 10 կգ. = 2000 դր. կարտոֆիլի համար :

300 դր. x 10 կգ. = 3000 դր. սոխի համար : 2000 դր.+ 3000 դր.= 5000դր.

Պատ՝ 5000 դր.

Բ․ 3 կգ կաղամբի և 1 կգ գազարի համար վճարեցին 740 դրամ։ Ինչքա՞ն արժե 1 կգ կաղամբը, եթե 1 կգ գազարն արժե 200 դրամ։

Լուծում ՝ 740 դր. – 200 դր. = 540 դր. 540 դր. : 3 կգ. = 180 դր. 1 կգ. կաղամբի արժեք :

Պատ՝ 180 դր.

Որքա՞ն գումար է հարկավոր 20-ական կիլոգրամ կաղամբ և գազար գնելու համար։

Լուծում ՝ 20 x 180 =3600 դր. կաղամբ ի համար : 20 x 200 = 4000 դր. գազարի համար: 3600 + 4000 = 7600 դր.

Պատ․՝ 7600 դր.

Գ․ Երբ Նանեն իր գումարի կեսը տվեց Օմին, իր մոտ մնաց 400 դրամ։ Ինչքա՞ն գումար ուներ Նանեն։

Լուծում ՝ 400 դր. x 2 = 800 դր.

Պատ՝ 800 դր.

Դ․ Երբ Դավիթը կարդաց գրքի էջերի կեսը, մնաց կարդալու 80 էջ։ Քանի՞ էջից էր կազմված գիրքը։

Լուծում ՝ 80 x 2 = 160 էջ

Պատ՝ 160 էջ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s