29.04.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հիսուն չորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը հարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

  1. Տրվածթվերըներկայացրո՛ւկարգայինգումարելիներիգումարիտեսքով.

9475 = 9.000+400+70+5

34567 =30.000+4.000+500+60+7

236149 =200.000+30.000+6000+100+40+9

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

30 x 10 = 300

70 x 4 = 290

50 x 90 = 4500

20 x 600 = 12000

6000 x 30 = 180000

500 :100 = 5

9000 : 10 = 900

350 : 7 = 50

6300 : 900 = 7

56000 : 80 = 700

  1. Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

Լուծում ` 200 : 2 = 100 1 ռետինը աժրժե 100 դր. 450 -100 = 350 1 մկրատը արժե 350 դր. 450 – 350 = 100 1 քանոն արժե 100 դր.

Պատ՝ 100 ռետին , 350 մկրատ , 100 քանոն

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում ` 100 + 100 + 350 = 550

Պատ՝ 550

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում ` 100 x 10 + 100 x 10 +350 x 10 = 5500

Պատ՝ 5500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s