28.04.2020

  1. Կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրո՛ւ թվի տեսքով.

500.000 + 20.000 + 2.000 + 300 + 40 + 8 =522348

600.000 + 70.000 + 9.000 + 100 + 30 + 2 =678132

100.000 + 40.000 + 2.000 + 400 + 60 + 7 =142467

900.000 + 80.000 + 1.000 + 200 + 30 + 1 =981231

  1. Հաշվի ՛րարտահայությանարժեքը։

672 ։ 6 + 2400 ։ 600 + 521 x 4 = 2200

480 : 80 + ( 54 – 240 : 60 ) : 50 = 1

9 – 50 x ( 360 – 40 x 9 ) = 9

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Մի դաշտից հավաքեցին 340 կգ լոլիկ, մյուսից՝ 560 կգ։ Ամբողջ լոլիկը լցրին 10 կգ տարողությամբ արկղերի մեջ։ Հաշվի՛ր, թե քանի արկղ օգտագործվեց։

Լուծում ` 340 + 560 = 900 900×10=90

Պատ՝ 90

Բ․ Պապիկը մի ծառից քաղեց 40 կգ ծիրան, իսկ մյուսից՝ 4 անգամ ավելի և հավասարապես տեղավորեց 20 արկղի մեջ։ Քանի՞ կիլոգրամ ծիրան նա լցրեց յուրաքանչյուր արկղի մեջ։

Լուծում `40 x 4 = 160:20=8

Պատ․՝ 8

Գ․ Կարմիր և կապույտ ժապավենների ընդհանուր երկարությունը 850 մ. է։ Քանի՞ մետր է կարմիր ժապավենը, եթե գիտենք, որ այն 250 մետրով երկար է կապույտ ժապավենից։

Լուծում ` 850-250=600 600:2=300

Պատ՝ 300 մ.

Դ․ Մեծ և փոքր լողավազաններում միասին լողում է 45 երեխա։ Քանի՞ երեխա է լողում փոքր լողավազանում, եթե գիտենք, որ մեծ լողավազանում 5-ով շատ երեխա է լողում։

Լուծում ` Փոքր լողավազաններում լողում է 20 երեխա: 45 – 25 = 20

Պատ՝ 20

Ե․ Էլիզան գնել է 4 կոնֆետ, իսկ Անգելինան՝ 7 կոնֆետ։ Ինչքա՞ն գումար է վճարելու Անգելինային, եթե գիտենք, որ Էլիզան վճարել է 200 դրամ։

Լուծում ` Մեկ կոնֆետը արժե 50 դրամ Անգելինան 350 դրամով գնել է 7 կոնֆեը:

Պատ․՝ 350

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s