Մաթեմատիկա

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – Քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր քառասուն

30045 – երեսուն հազար քարասունհինգ

64009 – վաթսունչորս հազար ինը

300474 – երեք հարյուր հազար չորս հարյուր յոթանասունչորս

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 =7663

235 x 3 – 4200 : 60 =75

8100: 90 + (35×6): 7=110

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 =350

  1. Ամսի քանի՞սն էր. Այսօր ամսի քանի՞սն է։ 24
  2. Քանի՞ երեքշաբթի օր ունի ապրիլը։ 4
  3. Քանի՞ ուրբաթ օր ունի ապրիլը։ 4
  4. Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։ 24
  5. Ամսի քանի՞սն էր երկու օր առաջ։ 22
  6. Ամսի քանի՞սն էր 3 շաբաթ առաջ։ 3
  7. Ամսի քանի՞սն էր 20 օր առաջ։ 4
  8. Աղյուսակի ց օգտվելով՝ լրացրո՛ւ աղյուսակը։
առարկա1 հատի արժեքը2 հատի արժեքը5 հատի արժեքը10 հատի արժեքը
30 հատի արժեքը90 հատի արժեքը
Մկրատ30060015003000900027000
Կրտիչ9018045090027008100
Քանոն1503007501500450013500
Ամրակ102050100300900
Մատիտ8016040080024007200
Կոճգամ20401002006001800
առարկավճարեցԳնեց ․․․ հատ
Մկրատ9000 դրամ30
Կրտիչ1800 դրամ20
Քանոն1500 դրամ10
Ամրակ400 դրամ40
Մատիտ32000 դրամ400
Կոճգամ800 դրամ40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s