Մաթեմատիկա

  1. Թվի թվանշանները վերա դասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր և ամենամեծ թվերը։
ԹիվըԱմենափոքր թիվըԱմենամեծ թիվը
254811245885421
164892124689986421
20014710024770042
624100124600642100
3953411533459954331
340007300047740003
  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700=7663

235 x 3 – 4200 : 60 = 635

8100: 90 + (35×6): 7=300

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 =110

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Մարկը գնել է 5 փքաբլիթ, իսկ Տիգրանը՝ 7։ Տիգրանը վճարել է 180 դրամ ավելի, քան Մարկը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած փքաբլիթների համար։

Լուծում ` 7-5=2 5 x 90 = 4 50 7 x 90 = 603

180:2=90 630 – 450 =180

1փք. =90 դր.

Պատասխան՝ 180

Բ․ Լիլին գնել է 4 տուփ հյութ, իսկ Նիկան՝ 7 տուփ։ Նիկան վճարել է 400 դրամ ավելի, քան Լիլին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած հյութի համար։

Լուծում ՝ ?

Պատասխան՝

Գ․ Գարիկը մայրիկի համար գնեց 7 նարգիզ և 9 կակաչ՝ վճարելով ընդամենը 4100 դրամ։ Ինչքա՞ն է մեկ կակաչի արժեքը, եթե 1 նարգիզը արժե 200 դրամ։

Լուծում ` 7×200=1400 4100-1400 =2700 2700:9=300

Պատասխան՝ 1 հատ կակաչը առժե 300 դրամ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s