Մաթեմատիկա

  1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860-քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

14952-տասնչորս հազար ինը հարյուր հիսուներկու

74185-յոթանասունչորս հազար հարյու ութսունհինգ

40305-քառասուն հազար երեք հարյուր հինգ

62090-վաթսուներկու հազար իննսուն

70019-յոթ հարյուր հազար տասնինն

  1. Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 = 1200

20 x 70 = 1400

300 x 8 = 2400

40 x 90 = 4500

8 x 700 = 5600

900 x 5 = 5400

70 x 30 = 2100

30 x 30 = 900

  1. Լրացրո՛ւ պակասող թիվը։

450 + 270 + 130 +100 + 50 = 1000

510 + 250 + 150 + 90 = 1000

120 + 670 + 180 + 30 = 1000

240+180 + 160 + 430 = 1000

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։
    Ա. Պարգևը պիտի լուծեր 20 խնդիր: Նա լուծեց խնդիրների կեսը: Քանի՞ խնդիր մնաց լուծելու: Լուծում ` 20-10=10 Պատ․՝ 10

Բ․ Էլիզան պատրաստեց 40 օղաբլիթ: Օղաբլիթների կեսը բերեց դպրոց: Քանի՞ օղաբլիթ Էլիզան թողեց տանը:

Լուծում ` 40-20=20

Պատ․՝ 20

Գ․ Դավիթն ուներ 2400 դրամ: Նա իր գումարի կեսը տվեց Սոֆիին: Ինչքա՞ն գումար մնաց Դավթի մոտ:

Լուծում ` 2400-1200=1200

Պատ․՝ 1200

Դ․ Մարիայի տնից մինչև տատիկի տուն 1600 մ է: Մարիան անցավ ճանապարհի կեսը: Ինչքա՞ն ճանապարհ մնաց անցնելու:

Լուծում ` 1600-800=800

Պատ՝ 800

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s